Klikacka ( registruj se kliknutím na banner )

 

 

O projekte Klikačka

Projekt Klikačka je na Slovensku jedinečný systém odmeňovania užívateľov, ktorí budú prijímať reklamné e-maily našich obchodných partnerov. Po tom, čo sa zaregistrujete, Vám Klikačka bude zasielať reklamné e-maily svojich obchodných partnerov. Vašou úlohou je tieto e-maily iba prijímať, za čo Vám budeme platiť.

* Získajte peniaze za každý prijatý e-mail od Klikačky.
* Získate informácie iba o tom, čo Vás zaujíma - a ešte Vám za to zaplatíme !
* Získávajte ďalších členov a aj za to Vám zaplatíme.
* Je to rýchle a jednoduché! Vyplníte jednoduchý formulár a už iba zarábate.

Princíp fungovania systému Klikačka


Systém Klikačka je informačný systém, ktorý zabezpečuje rozosielanie informačných reklamných e-mailov svojich obchodných partnerov registrovaným členom. Obchodní partneri zaplatia Klikačke poplatok za reklamnú kampaň v rámci systému a Klikačka potom odmení každého člena, ktorý na prijatý e-mail klikne (platí sa teda za každý prijatý e-mail, ktorého prijatie užívateľ potvrdí kliknutím na potvrdzovací odkaz). Užívateľ získa nielen peniaze, ale aj informácie o novinkách, tovaroch, službách a nových možnostiach z rôzných regiónov a záujmových oblastí.

Ako sa stať členom?
Zaregistrujete si Vašu e-mailovú adresu a na základe úspešnej registrácie sa stávate členom (užívateľom). Budete dostávať elektronickú poštu (e-maily) komerčného charakteru. Za to získate nárok na finančnú odmenu. Nárok na ďalšie odmeny získate aj keď získate ďalších nových členov do systému. Viac informácií o tom, koľko vlastne môžete v našom systéme zarobiť sa dozviete na podstránke "Koľko zarobím".

Kto sa môže stať členom?
Členstvo v systéme je dobrovoľné a členom sa môže stať ktokoľvek, kto má svoju e-mailovú adresu a je ochotný zarábať za prijímanie reklamných e-mailov.

Získajte ďalších členov - zaplatíme Vám za nich !
Klikačka Vám bude platiť odmeny aj za každého nového užívateľa, ktorého získate do systému. Každý užívateľ bude mať pridelený svoj vlastný identifikačný kľúč. Ak tento kľúč uvedie nový užívateľ pri svojej registrácii, pripíšeme Vám za každého takto získaného člena na Váš účet 10,- Sk (€0,33). Informujte svoje okolie o našej službe a počas registrácie im pripomeňte, aby uviedli Váš kľúč v položke "Odporúčateľ", aby sme Vám mohli pripísať peniaze.

Chcem rozoslať svoju reklamu. Ako na to?
Klikačka potrebuje pre svoju činnosť inzerentov. Využite naše služby a nechajte si rozoslať svoju vlastnú reklamu na svoj produkt či službu alebo si umiestnite reklamu na náš web. Viac informácií je pripravených v samostatnej sekcii pre inzerentov.

Čo ak viem zohnať inzerentov?
Tak potom práve Vás hľadáme! Hľadáme sprostredkovateľov reklamných služieb, ktorí majú obchodnícke vlohy a chcú zarábať neobmedzene. Skúste Partnerský program - tam zarobíte omnoho viac.

 

Koľko zarobíte využívaním systému Klikačka


Výška čiastky, ktorú zarobíte klikaním na prichadzajúce reklamné e-maily závisí od niekoľkých faktorov.

  1. Najdôležitejším faktorom je Vaše odhodlanie klikať na potvrdzujúce linky, ktoré sú súčasťou každého plateného reklamného e-mailu, ktorý vám zašleme.
  2. Ďalším rozhodujúcim faktorom je oblasť Vašich záujmov. Počas registrácie nás informujete o oblastiach, ktoré Vás zaujímajú a chcete o nich dostávať platené e-maily. Čím viac máte záujmov, tým viac e-mailov Vám zašleme a Vy môžete viac zarobiť.
  3. Nemenej dôležitým faktorom je aj počet užívateľov, ktorých do systému získate. Za každého nového užívateľa, ktorý počas registrácie uvedie ako "odporúčateľa" Vás, Vám pripíšeme na účet €0,33 (10,- Sk). So zvyšujúcim počtom nových užívateľov, ktorých získate sa zvyšuje aj Váš zárobok.
Tabuľka odmien za prijaté reklamné e-maily
Kategória užívateľa Komerčný cielený mail Komerčný hromadný mail Nekomerčný mail
A €0,033 (1,- Sk) €0,013 (0,40 Sk) €0,00 (0,- Sk)
B €0,019 (0,60 Sk) €0,006 (0,20 Sk) €0,00 (0,- Sk)

Vysvetlivky:
A - užívatelia zaregistrovaní do 29.2.2008
B - užívatelia zaregistrovaní od 1.3.2008
Komerčný cielený mail - mail určený užívateľom, ktorých vybral inzerent
Komerčný hromadný mail - mail, ktorý bol rozoslaný všetkým užívateľom systému
Nekomerčný mail - mail, ktorý je rozosielaný v rámci pomoci nekomerčným a charitatívnym organizáciám. Tiež maily informujúce o zmenách a novinkách v systéme Klikačka.sk


Kedy dostanem zaplatené?
Pre vykonanie platby vo Váš prospech musíte mať na svojom účte v deň vyplácania nasporených aspoň €6,64 (200,- Sk). Ak v deň vyplácania nebudete mať nasporenú túto minimálnu sumu, Váš nasporený kredit sa Vám presunie do ďalšieho výplatného obdobia. Tento kredit Vám budeme presúvať dovtedy, dokiaľ nedosiahnete minimálnu hranicu. Výplatný deň je vždy v 15-ty deň v mesiaci.